Ve čtvrtek 11. července 2013 byl doc. Blažek pozván do Studia ČT24, kde se vyjadřoval k ustavení nového ministra pro místní rozvoj Františka Lukla (nestraník, starosta Kyjova). Ten vystřídal na ministerském postu Kamila Jankovského (VV/LIDEM), který tuto pozici zastával v posledních třech letech. Sociální geograf z PřF UK v Praze označil za hlavní úkol v nadcházejícím období přípravu Integrovaného regionálního operačního programu pro nové programové období 2014 – 2020.

Záznam můžete shlédnout zde: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/213411058310711/ (0:00 – 6:00)