Mendelova univerzita v Brně, konkrétně Ústav aplikované a krajinné ekologie na Agronomické fakultě pořádá v tomto roce již sedmý ročník konference EURORURAL 2020. Jejím hlavním mottem je “Smart Countryside for 21st Century“. Bližší informace naleznete v příloze.

Eurorural