Jménem doc. RNDr. Petra Rumpela, Ph.D., vedoucího katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a hlavního garanta projektu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce pro ITI „SMART technologie pro zvyšování kvality života ve městech a regionech“ (reg. číslo CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_049/0008452), si Vás dovolujeme pozvat na konferenci Inovativní přístupy v rozvoji měst, obcí a regionů IV. Ta se uskuteční pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše, pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jakuba Unucky a pod záštitou ostravského primátora Tomáše Macury. 

Ve dnech 20. a 21. října 2022 jsme v ostravském Kulturním domě K-TRIO připravili pro všechny zájemce z řad veřejné správy, profesních sdružení i svazků a institucí tematický program, který se dotkne využití Smart technologií v energetice, udržitelné mobilitě, územním plánování, sociální práci, zdravotnictví, vzdělávání a dalších oblastech.  

Tematické okruhy najdete zde, registrovat se pak můžete prostřednictvím tohoto formuláře. Přesný program bude zveřejněn v následujících dnech i v návaznosti na dolaďování názvů příspěvků s vystupujícími.