Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se slavil na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Světový den půdy (World Soil Day) pod záštitou FAO. Akci zorganizovali studenti pedologie z katedry fyzické geografie a geoekologie. Letošní ročník proběhl formu mezioborové konference, které se zúčastnily různé týmy pracující ve svých výzkumech s půdou. Konference měla velký úspěch, zúčastnilo se jí 22 přednášejících, 20 studentů s postery a plno dalších, kteří se přišli jen podívat a dozvědět se něco nového.