Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rád bych Vás touto cestou informoval o nadcházejícím Kulatém stolu České demografické společnosti, který se bude věnovat nové Projekci obyvatelstva České republiky 2023–2100, kterou ČSÚ bude publikovat na konci listopadu. Autorský tým představí detailněji nejen výsledky, ale především vstupní předpoklady, s kterými k sestavení projekce přistupovali, následovat bude diskuse, přičemž účast přislíbili jak autoři populačních prognóz ze dvou stěžejních akademických demografických pracovišť (PřF UK, FIS VŠE v Praze), tak uživatelé prognóz (ÚNRR, SoÚ AV ČR, v.v.i., MPSV,…).

Samotnému Kulatému stolu bude předcházet Vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže ČDS o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie, na který jste také srdečně zváni a můžete tak podpořit naše mladé demografy.

Společná akce se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince 2023 v prostorech ČSÚ (Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, zasedací místnost č. 225) a začíná v 16.30 h (vyhlášením výsledků soutěže); samotný Kulatý stůl by měl začít v 17.00 h.  

Uvítali bychom, pokud byste o naší akci mohli informovat svou členskou základnu, domníváme se, že by je akce tematicky mohla oslovit. Informační leták, který je možný vytisknout či sdílet mezi kolegy, je k dispozici v příloze, další informace lze nalézt na webu naší Společnosti. 

Mnohokrát děkuji za spolupráci a budu se těšit na případné setkání,s přáním klidného začátku pracovního týdneza HV ČDS

Luděk Šídlo

 

Letak