Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE je výzkumným pracovištěm katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Už více jak deset let se členové centra pod vedením doc. Drbohlava zaměřují na výzkum procesů migrace a integrace migrantů do české majoritní společnosti. Své aktivity ale umí i zužitkovat a prezentovat veřejnosti:

 • 28. 9. 2013

pořad Zaostřeno na ČRO Plus: “Podnikání cizinců v Česku”, v pořadu jsou citovány závěry z výzkumu Dity Čermákové

 • 15. 8. 2013

časopis Víkend Hospodářských novin: “Mladí Vietnamci cítí, že nemají stejné možnosti jako Češi. Uvažují o emigraci”, hlavní tématem přílohy byl život  tzv. druhé generace Vietnamců, kteří žijí v Česku a vychází mimo jiné z výzkumu “Vnitřní diferenciace Vietnamců pro potřeby analýzy segregace cizinců ze třetích zemí”

 • 13. 8. 2013

informační portál Migraceonline.cz: „Remitence Ukrajině brání ve změně, neboť situace tam ještě nedosahuje krizového bodu“, rozhovor s docentem Drbohlavem

 • 15. 7. 2013

časopis MČ Praha-Libuš “U nás”: “Jsem ráda, že volba padla právě na Vietnamce”, rozhovor s Terezou Kušnirákovou

 • 6. 4. 2013

Český rozhlas Plus – Zaostřeno na cizince: reportáž “Jak vypadá největší vietnamská komunita v Praze?”, reportáž vychází ze studie “Vnitřní integrace Vietnamců”

 • 30. 3. 2013

zpravodajský portál VietInfo.cz: “Tereza Kušniráková: Người Vit đã trưởng thành”, článek o výzkumu mladé generace Vietnamců v Česku, který se z části opírá o článek Terezy Kušnirákové z března 2013 (časopis Slovo – bulletin pro cizince o cizincích)

 • 29. 3. 2013

iFORUM časopis Univerzity Karlovy: “Osm měsíců ve Vietnamu pomohlo doktorandce pochopit situaci migrantů”, rozhovoru o výzkumu ve Vietnamu s řešitelkou grantového projektu Terezou Kušnirákovou

 • 3. 3. 2013

zpravodajský portál VietInfo.eu: “Người Vit Praha-Libuš, nơi có ch đ hàng Sapa”, vietnamský překlad shrnutí studie “Vnitřní diferenciace Vietnamců pro potřeby analýzy segregace cizinců ze třetích zemí”

 • 27. 11. 2012

Český rozhlas 6 – Zaostřeno na cizince: reportáž “Jak se zkoumá život imigrantů?”, reportáž přináší výsledky z výzkumného projektu “Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)”

 • 3. 9. 2012

týdeník Respekt: “Všichni naši rodáci – vietnamský mýtus o Českoslovesku žije dál”, v článku se autor opírá o výstupy projektu “Migrační a adaptační tendence vietnamského etnika – behaviorálně geografické hledisko”

 • 1. 5. 2012

Český rozhlas 6 – Zaostřeno na cizince: reportáž “Role obchodního areálu Sapa v integraci vietnamské komunity”, součástí reportáže byla i panelová diskuse, ve které vystoupila geografka Tereza Kušniráková

 • 23. 4. 2012

zpravodajský portál EurActiv: “Imigrace je pro konkurenceschopnost ČR důležitá”, rozhovor s doktorkou Janskou

Výše uvedené mediální záznamy naleznete v rámci rubriky Napsali/řekli o nás webu GEOMIGRACE zde.