Geografický časopis, vydávaný Geografickým ústavem SAV, v tomto roce vydá monotematické číslo s názvem “Česko a Slovensko: 30 rokov z geografického pohľadu“. Číslo bude věnováno hodnocení vybraných geografických souvislostí vývoje Česka a Slovenska, jako dvou samostatných entit.
Dovolujeme si vás oslovit s nabídkou možnosti publikování vašich výzkumů k této problematice. Vítány jsou komparativní, syntetické, parciální i komplexní studie zaměřené na problematiku rozdělení Československa a následného vývoje obou států. Bližší informace naleznete v příloze. 
Připomínáme, že Geografický časopis je evidován v databázích Scopus (Q3) a Web of Science (Emerging Sources Citation Index). Návrhy vašich příspěvků je možné zasílat do 30. 4. 2023 na adresu geograficky.casopis@savba.sk.