Geographies of Transformations je nově akreditovaný doktorský studijní program v anglickém jazyce, který je koordinován katedrou geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Tento studijní program je pojat velmi interdisciplinárně se zaměřením na vazby mezi rozmanitými socioekonomickými, kulturními a environmentálními procesy ústícími v komplexní transformaci geografických systémů. Mezi základní výzkumná témata tohoto programu lze zařadit například lokální adaptace na klimatické změny, transformaci společnosti a ekonomiky starých průmyslových regionů či vlivy globalizace na udržitelnost tradičních komunit. Absolventi budou kompetentními odborníky ve strategickém a environmentálním plánování a územním rozvoji se silným ukotvením v mezinárodních politikách a strategiích.

Zájemci o studium mohou posílat přihlášky do 31. srpna. Bližší informace k přijímacímu řízení jsou uvedeny na tomto odkazu. V příloze zprávy naleznou zájemci bližší specifikaci oboru.

 

GT_letak_full