Evropská asociace geografů (EUROGEO – European Association of Geographers) vydává informacemi nabitý newsletter ?
Mezi nimi též upozornění na blížící se deadliny na EUROGEO konferenci s názvem ‘Compromised Geography: Spreading a New World’, která se uskuteční v Portugalsku na Universidade do Porto v termínu 30. – 31. května 2024.
26. 1. – deadline pro návrhy sekcí
17. 5. – deadline pro zaslání abstraktů příspěvků, posterů a workshopů