V uplynulém týdnu vyšlo nové čísloa časopisu European Countryside. Fulltexty jednotlivých článků jsou dostupné zde.