Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS zve všechny zájemce o historickou geografii z řad členů ČGS na plenární schůzi členů Sekce. Schůze se uskuteční 23. ledna 2019 na PřF UK v Praze při příležitosti konání 15. historickogeografické konference. Stávající členové Sekce historické geografie a environmentálních dějin obdrží pozvánku s programem plenární schůze přímo na svou e-mailovou adresu evidovanou v seznamu členů ČGS. Ty, kteří pozvánku neobdrží, ale přesto by se chtěli do činnosti Sekce HGED zapojit, prosíme, aby se obrátili přímo na vedoucího Sekce Zdeňka Kučeru (zdenek.kucera@natur.cuni.cz) s žádostí o zařazení mezi členy Sekce HGED, příp. o bližší informace k programu plenární schůze.