Jménem prezidenta ČGS prosíme o vyjádření podpory konání žákovských a studentských soutěží, tedy i Zeměpisné olympiády, prostřednictvím otevřeného dopisu ministru školství, mládeže a tělovýchovy. Celý text otevřeného dopisu a možnost připojení svého podpisu naleznete zde.