Kolegové z pražské katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK si Vás dovolují pozvat na 11. mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku proměn religiózních krajin Evropy. Konference se koná v termínu 27. – 28. června 2019 v Praze. Bližší informace naleznete v cirkuláři.

11th_meeting_geography_religion_cfp