Zveme vás na 5. ročník tradiční podzimní konference Lepší škola, kterou pořádá společnost EDUin v rámci Klubu zřizovatelů. Podtitul konference nese název “Škola jako úkol” a možná budí trochu dojem, že se bude jednat o pedagogiku. Akce má nicméně rozměr veřejnosprávní, dotýká se školské politiky, regionálněrozvojových disparit a letos také vzdělávání ukrajinských běženců, tedy témat navýsost geografických.
Zvanými řečníky budou i dva geografové z Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP, Silvie R. Kučerová a Petr Meyer. Konference je primárně určena decizní sféře, ale hojně se jí účastní i odborná veřejnost.
Termín: 10. listopadu 2022
Program konference zde: http://lepsiskola.eduin.cz/