Nové číslo Geografických rozhledů je inspirováno třicetiletým výročím sametové revoluce, jež v listopadu 1989 odstartovala výraznou proměnu současné české společnosti. Připomeneme si nejen revoluční proměny východního bloku, ale v duchu definice „revoluce je masový protest lidí usilujících o změnu politického režimu“ se zaměříme i na politické proměny jinde. Detailněji se věnujeme situaci ve Venezuele, zemi usilující o vymanění z diktátorského režimu. Nahlédneme i do východního Lotyšska, do regionu Latgale na hranicích s Ruskem, regionu s nejasnou budoucností.

Revoluce ale v myšlení geografů a demografů nabývá i další významy. Některé z nich analyzují další články. Revolučními proměnami procházejí např. hlavní města, proto sledujeme budování, přemisťování nebo přejmenovávání vybraných světových metropolí. Na příkladu Papuy-Nové Guiney ukazujeme, jak výrazně dokáže kolonizace proměnit kulturu. V globálním měřítku změnila a mění společnost i planetu Zemi průmyslová revoluce, proto se zaměřujeme i na tzv. průmyslovou revoluci 4.0, jíž v budoucnu bude zasažena většina světových regionů. Nechybí ani koncepty demografické revoluce nebo epidemiologického a zdravotního přechodu, které popisují a vysvětlují zásadní změny probíhající v lidské společnosti, především v počtu obyvatel, ale i dalších demografických ukazatelích.

Na rychlé tempo růstu světové populace reaguje i zemědělská produkce. Díky tzv. zelené revoluci (proměna zemědělství spočívající ve využívání moderních technologií, umělých hnojiv, pesticidů, šlechtění nových odrůd) drží produkce potravin více méně krok s nárůstem obyvatel Země. Přesto zelená revoluce není řešením dalších aspektů přelidnění světa a přináší nové problémy, např. globálně se snižující biodiverzitu.

Jakákoliv revoluce startuje tendence k další radikální přeměně a ta dříve či později s velkou pravděpodobností překoná svou předchůdkyni. Ač obklopeni revolucemi, užijte si listopadové oslavy v klidu.

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné (5 čísel za školní rok) pouze za 335 Kč objednávejte online zde.