Commonwealth, celým označením Commonwealth of Nations (Společenství národů), je volné sdružení Spojeného království a jeho bývalých dominií a kolonií. Vznik britského impéria započala kolonizace řady území objevených během zámořských expedicí a založením obchodních osad Anglií koncem 16. a začátkem 17. století. V době svého největšího územního i mocenského rozmachu za vlády královny Viktorie na konci 19. století bylo britské impérium největší říší v historii lidstva. Pokrývalo přibližně čtvrtinu rozlohy souše na Zemi a zahrnovalo také přibližně čtvrtinu veškeré světové populace. Kromě mateřské země, Spojeného království, zahrnovalo impérium rozlehlá zámořská území, kterými byly: Austrálie (od 1901 dominium), Barma (dnešní Myanmar), Britské Bečuánsko (dnes Botswana), Britská Indie (dnešní Indie, Pákistán a Bangladéš), Britská východní Afrika (dnešní Keňa a Uganda), Britská západní Afrika (dnešní Gambie, Ghana, Nigérie a Sierra Leone), Cejlon (dnešní Srí Lanka), Kanada (od 1867 dominium), Kapsko a Natal (od 1910 součástí dominia Jihoafrická unie, dnes jsou obě území součástí Jihoafrické republiky), Kypr, Malajsie, Newfoundland a Labrador (od 1917 dominium, dnes součást Kanady), Nový Zéland (od 1907 dominium) a Rhodesie (dnešní Zambie a Zimbabwe).

Po druhé světové válce začal celosvětový proces dekolonizace a do 60. let 20. století získala většina bývalých britských kolonií samostatnost. Členy společenství však tyto státy povětšinou zůstaly i nadále. Dnes je členem Commonwealthu 56 samostatných zemí a závislá území a teritoria pod správou Spojeného království, Austrálie a Nového Zélandu. V Commonwealthu nyní žije 2,7 miliardy lidí. Společenství se navíc nadále rozšiřuje o další členské země. Commonwealthu a britskému kulturnímu, jazykovému, právnímu i mnoha dalším druhům dědictví a vlivů, které jsou patrné napříč světem, se věnuje nové číslo Geografických rozhledů.

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné Geografických rozhledů (5 čísel během školního/akademického roku) činí 395 Kč. Pro členy České geografické společnosti je předplatné zlevněno na 335 Kč. Zvýhodněné předplatné objednávejte přes e-mail sekretariátu ČGS (sekretariat@geography.cz). I následná platba je prováděna na účet ČGS.