V roce 1969 vznikla propojením čtyř uzlů, kterými byly univerzitní počítače na čtyřech univerzitách ve Spojených státech, internetová síť ARPANET, předchůdce toho, co dnes označujeme jako internet. V ARPANETu se začaly posílat elektronické zprávy. V roce 1971 Ray Tomlinson použil znak @ na oddělení jména uživatele od názvu stroje, a tak vznikl první adresný e-mail, brzy následovaly první videohovory. V roce 1990 navrhl Tim Berners-Lee kódovací jazyk HTML a protokol HTTP, napsal první webový prohlížeč WorldWideWeb (WWW) a spustil první webový server na světě info.cern.ch. V roce 2003 se na estonském trhu objevil Skype. V roce 2004 studenty univerzity na Harvardu propojil Marc Zuckerberg v sociální síti TheFacebook. Facebook má nyní na světě více než 2,6 miliardy uživatelů. Tyto informační technologie (IT) založené na internetu a webu, v jejichž vývoji by bylo možné nalézt mnoho dalších milníků, umožňují lidem provádět mnoho činností mimo reálný prostor, v prostoru virtuálním, počítačovém, v takzvaném kyberprostoru. V kyberprostoru lidé komunikují, sdílejí a vyměňují si informace a nápady, hrají hry, provádějí obchodní transakce, ale třeba i válčí.

Před více než rokem, kdy redakční rada Rozhledů diskutovala a vybírala témata pro tento ročník, nikdo netušil, že číslo Virtuální svět(y) bude vznikat v době, kdy bude kyberprostor pro mnoho činností globální společnosti téměř jedinou volbou, nikoliv jen jednou z možností. Nenapadlo nás, že by i výuka a studium mohly probíhat až v takové míře v kyberprostoru (a to ještě v podstatě bez předchozího plánování). I před pár měsíci bychom ale napsali, že se většina z nás již bez informačních technologií neobejde, že se bez nich neobejde fungování dnešního světa. Současná situace toto tvrzení jen posiluje.

Přejeme vám inspirativní čtení, které snad rozšíří vaše rozhledy ve virtuálních světech, a také příjemné a klidně strávené léto!

Miroslav Šifta

 

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.