Ve středu 27. března 2024 proběhlo krajské kolo 26. ročníku Zeměpisné olympiády. Ve všech krajích bojovali soutěžící ve čtyřech kategoriích a řešili písemné testy, prokazovali schopnost práce s atlasem či praktické dovednosti při práci s odbornými texty, mapovými podklady nebo leteckými snímky. Pro kategorie A (6. třída ZŠ) a B (7. třída ZŠ) je krajské kolo kolem nejvyšším, kategorie C (8. a 9. třída ZŠ) a D (SŠ) postupují do celostátního finále, které se uskuteční ve dnech 25. a 26. dubna 2024 na pražském Albertově.
Velkou novinkou letošního roku je, že na vítěze krajských kol čekaly ceny od Nakladatelství FRAUS a společnosti Lingea s. r. o. Tímto oběma sponzorům moc děkujeme.
Výsledky (včetně seznamu postupujících do celostátního kola) budou zveřejněny v průběhu následujícího týdne na webových stránkách www.zemepisnaolympiada.cz.

Děkujeme všem kolegům za organizační i materiální a technickou výpomoc.
Za organizační tým
Jakub Jelen