V pořadu Události, komentáře na ČT24 vystoupil přední český sociální geograf prof. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK. V pořadu prof. Drbohlav vysvětlil hlavní podstatu Migračního paktu EU. Pořad je dostupný zde.