V prestižním pořadu České televize Focus Václava Moravce s podtitulem Malé velké Česko vystoupil spolu s dalšími osobnostmi i sociální geograf prof. Luděk Sýkora. Celý program z Litomyšlského zámku byl zaměřen na téma Město, venkov, suburbanizace. V podrobné diskuzi kromě prof. Sýkory postupně vystoupilo několik vynikajících osobností, kteří ze svého pohledu komentovali vývoj v Česku za posledních 20. let.

Z vystoupení prof. Sýkory vyjímáme:

Proč lidé tedy stále nejvíce žijí ve městech, když máme nejvíce malých obcí? Je mezi městem a venkovem opravdu velký rozdíl, nebo se hranice stírají? A jaký to má dopad na jejich obyvatele? Podle sociálního geografa Luďka Sýkory se mezi těmito dvěma místy objevilo něco nového, a to sice určitý „meziprostor“.   Před 25 lety byl na první pohled znát ve fyzickém prostoru rozdíl mezi městem a venkovem, míní mnozí odborníci a Sýkora souhlasí. Když jsme dříve vyjížděli z města na chaty, opouštěli jsme hradbu panelových sídlišť s pěti- či šestipatrovými paneláky a před námi se otevřela volná krajina, malá sídla, do kterých se neinvestovalo, odkud lidé dojížděli za prací do měst. „Podívejme se nyní do okolí našich měst. Jsou plná nových satelitů, nové bytové výstavby, kolem dálnic najdeme nové skladovací a průmyslové zóny, maloobchod. Objevil se nám tady meziprostor mezi venkovem a tím kompaktním městem,“ vysvětluje Sýkora.

 

Zde je odkaz na webovou stránku pořadu , vystoupení prof. Sýkory začíná v minutě 4:20 a pak znovu v závěrečné debatě na konci pořadu. Celá diskuze ale stojí za pozornost.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1906394-cesi-zijeme-spolecne-ale-malo-si-vzajemne-verime