prof. RNDr. Václav Smil, Ph.D. – kanadský vědec českého původu, emeritní profesor University of Manitoba ve Winnipegu – obdržel dne 23. května 2023 na slavnostním shromáždění akademické obce pamětní plaketu České geografické společnosti.
Kanadsko-český intelektuál světového formátu je absolventem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a při příležitosti své návštěvy vlasti byl oceněn ze strany fakulty, Univerzita Karlova i České geografické společnosti.
Srdečně blahopřejeme a děkujeme !