Slovenská akademie věd v nedávné době oceňovala významné osobnosti vědy na Slovensku. Významnou osobností SAV za rok 2022 byl mimo jiné jmenován čestný člen naší společnosti prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. Bližší informace jsou  k dispozici na tomto odkazu.  Velmi gratulujeme!