Na webových stránkách Grantové agentury České republiky vyšel rozhovor s doc. RNDr. Martinem Ouředníčkem, Ph.D. na téma suburbanizace v České republice. Rozhovor přináší sumarizované výsledky projektu “Dynamika sociálního prostředí a prostorová mobilita v metropolitních regionech České republiky“, který v letech 2014 – 2016 řešil tým pod vedením docenta Ouředníčka, vedoucího výzkumného týmu Urbánní a regionální laboratoře a proděkana Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Celý rozhovor naleznete zde.