Mimořádná situace, kterou právě prožíváme v souvislosti s pandemií COVID-19, bude nepochybně v blízké budoucnosti analyzována z různých úhlů pohledu. Dovoluji se na vás obrátit s prosbou o šíření odkazu na sběr dat o změnách denních rytmů(zvyklostí) v době karantény. Více naleznete na: https://karantena.brnourbangrid.cz/ Nedbejte prosím na to, že je stránka označena „brno…“ data jsou sbírána pro celou ČR a kolegové chystají i anglickou verzi.

 

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Geografický ústav PřF MU