Rádi bychom Vás informovali o možnosti přihlásit úspěšně obhájené práce z akademického roku 2021/2022 do 7. ročníku soutěže České demografické společnosti o nejlepší kvalifikační práci z oboru demografie nebo jiných příbuzných oborů (s tématem práce, které se věnuje populační problematice, tj. např. z oborů sociologie, geografie, epidemiologie, ekonomie…). Vypsání soutěže je spjato s finanční odměnou pro oceněné autory. Do soutěže může svou práci přihlásit sám autor nebo jeho školitel, některý z oponentů, člen příslušné oborové rady nebo vedoucí katedry, kde obhajoba probíhala.Termín pro přihlášení soutěžní práce je pátek 21. 10. 2022.

 

Bližší informace jsou v přiloženém letáku

CDS_nej_prace_vyhlaseni_rocnik7_fin