Dva vedoucí kateder UJEP, odborníci na regionální rozvoj, společně v podcastu ICUK (Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK#Nový start.
Ústecký kraj je průmyslový region! Je to negativní nálepka, za kterou se máme stydět? A nebo slavná tradice na kterou můžeme být hrdí a příležitost do budoucna?
Vladan Hruška, vedoucí katedry geografie PřF UJEP (Geografie na UJEP, Přírodovědecká fakulta UJEP)
a
Petr Hlaváček, vedoucí katedry regionálního rozvoje a veřejné správy FSE UJEP (Fakulta sociálně ekonomická UJEP)

 

Pořad je možné shlédnout zde.