Ve třetím ročníku soutěže o nejlepší dizertační práci v oboru geografie za rok 2020 zvítezila práce RNDr. Tomáš Uxy, Ph.D. Práce s názvem “Past and Present Permafrost and Active-Layer Phenomena as Indicators of Late Quaternary Environmental Changes” byla obhájena na katedře fyzické geografie a geoekologie PřF UK.

Dizertační práce je zaměřena na problematiku permafrostu a jeho geomorfologických souvislostí. Časově poukazuje na období pozdního kvartéru. Oponenty práce byly dva zahraniční profesoři, kteří ocenili nezvyklou šíří použitých metod. Hodnotící komise ocenila zejména kvalitu vědeckých poznatků, které práce umožnila rozkrýt prostřednictvím inovativních metod výzkumu. Celkové přínosy práce potvrzuje i skutečnost, že výsledky byly publikovány ve velmi kvalitních časopisech (7x Q1) a autor dizertace je ve většině případů prvním autorem.

Vítězi soutěže srdečně gratulujeme.