Ostravská univerzita vyhlásila výběrové řízení na pozici:

  • vedoucí Katedry fyzické geografie
  • vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje

Termín pro uzávěrku přihlášek byl stanoven na 5. 6. 2019 do 12:00.

Všechny potřebné dokumenty je třeba zaslat na adresu: lucie.malovcova@osu.cz.

Předpokládaný datum nástupu je od 1. září 2019 (nebo dohodou).

Inzerát s konkrétními požadavky v příloze.

KFG_KSG_Heads_of_Department_OU