Katedra geografie Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem hledá akademického pracovníka se zaměřením na fyzickou geografii, ideálně na meteorologii, klimatologii a (nebo) hydrologii. Více informací naleznete v inzerátu. Termín pro podání podkladů k výběrovému řízení je do 10. května 2023. Pro bližší informace o náležitostech výběrového řízení navštivte webové stránky fakulty, nebo kontaktujte doc. Rašku či dr. Hrušku.

 

Geography_UJEP_vacancy_CZ

Geography_UJEP_vacancy_EN