Život obcí. Tímto titulem jsme chtěli po delší době zaměřit pozornost na lokální témata. Bohužel číslo přichází do doby, kdy se život v českých obcích pozastavil. Pozastavil se ale i ve většině dalších sídel ve světě ochromeném pandemií viru SARS-CoV-2. Doufáme, že vám toto číslo poslouží jako příjemné odreagování a že vás navnadí na opětovný návrat do „normálního“ života vašich obcí, ale že vás třeba i připraví na to čelit běžným, českým, lokálním problémům v rozvoji obcí, ve kterých žijete poté, až globální „útlum života“ pomine. Eliminování některých problémů, se kterými se české obce potýkají, by ještě lepšímu rozvoji života v nich určitě prospělo.

Vysoká Lhota na Pelhřimovsku je se svými 15 obyvateli nejmenší obcí v Česku. Nebylo tomu tak ale vždy. Vesnička se postupně vylidňuje už několik let a věkový průměr se přehoupl nad 65 let. Je tak typickou ukázkou problému, který v Česku postihl stovky vesnic nebo i malých měst – mladí lidé mizí za prací do větších sídel a zůstávají jen ti starší, chybějí zde služby. Stárnutí a vylidňování trápí především obce ležící v periferii – ale nejen v periferii na celostátní úrovni, tedy v pohraničí, ale také v tzv. vnitřní periferii. Za vnitřní periferii v rámci Česka lze považovat oblasti ležící na hranicích samosprávných krajů. V takové oblasti, v západním cípu kraje Vysočina, leží právě i Vysoká Lhota.

Nejvíce se lidé stěhují z Moravskoslezského kraje a z Vysočiny, přibývají naopak v Praze a ve středních Čechách. Ale i tam, kam se lidé přistěhovávají, jsou problémy. Na mysli máme především důsledky procesu suburbanizace. Jedním z příkladů dopadů suburbanizace na život obcí může být odlišný způsob života původních a nových rezidentů. Nejedná se vždy ale jen o negativní dopady. „Přistěhovalci“ jsou často aktivnější, přinášejí s sebou řadu kontaktů, disponují lidským a sociálním kapitálem, který může rozvoji obce napomoci.

Přejeme vám příjemné čtení a ať se život ve vašich obcích brzy vrátí do běžného režimu!

Geografické rozhledy můžete sledovat a číst i v online verzi na www.geograficke-rozhledy.cz a na Facebooku a Instagramu časopisu @geograficke.rozhledy.

Roční předplatné (5 čísel za školní rok) pouze za 335 Kč objednávejte online zde.