Na pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni právě vychází unikátní didakticky zaměřená monografická publikace. Jedná se o výstup tříletého projektu Didaktika – Člověk a příroda A (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665). Publikace pojednává o kritických místech, vyskytujících se ve výuce zeměpisu v 6. ročníku ZŠ. Autorský kolektiv ve složení M. Pluháčková, V. Duffek, V. Stacke a P. Mentlík metodicky korektně zkoumal s 24 učiteli z celé ČR jednotlivá kritická místa, jejich příčiny a možnosti jejich překonání. Nejzajímavějším výstupem pro učitele jistě jsou do výuky přímo zařaditelné moduly, překlenující 6 nejkritičtějších míst (Mapy, Zeměpisné souřadnice, Časová pásma, Cirkulace v atmosféře, Litosférické desky a jejich pohyby), jejichž funkčnost byla učiteli ověřena v praxi. Pro didaktiky je pak velmi přínosný ověřený metodický postup zjišťování kritických míst, jejich příčin a způsobu a míry jejich překonání. Kniha je neprodejná, bude distribuována do knihoven a její elektronická verze je dostupná na tomto odkazu.