Po několika letech příprav se podařilo editorskému kolektivu Cath Gristy (University of Plymouth), Linda Hargreaves (University of Cambridge) a Silvie R. Kučerová (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) dovést k zdárnému vydání publikaci Educational Research and Schooling in Rural Europe: An Engagement With Changing Patterns of Education, Space, and Place. Kniha je zajímavá v tom, že spojuje výzkumné poznatky o managementu a poskytování základního školství na venkově jak v západoevropských zemích, tak v zemích, které byly před rokem 1989 politickou součástí východního bloku. Hlavním cílem je konceptualizovat fenomén venkovského školství jinak než jako mezi veřejností častou představu idylické malotřídky nebo naopak nekvalitního vzdělávání v porovnání s velkou školou městského typu.