Vítězkou Soutěže o nejlepší disertační práci v oboru geografie za rok 2023 se stává Mgr. Dajana Snopková, Ph.D. s prací „The influence of building characteristics on route choice during an evacuation“. Práce byla obhájena na Geografickém Ústavu PřF MU, školitelem práce byl prof. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
Disertační práce je zaměřena na zpracování originálního tématu evakuačního chování lidí v nouzových situacích. Hlavním cílem práce bylo zkoumání vlivu vlastností budov na chování při evakuaci a zhodnocení potenciálu virtuální reality jako vhodného nástroje pro tento výzkum. Téma má zančně interdisciplinární charakter, z pohledu geografie spadá zejména do oblasti aplikované kartografie. V práci jsou využívány moderní interdisciplinární metody zaměřené na simulaci evakuačního chování v prostředí virtuální reality. Praktické využití údajů o chování získaných v první uživatelské studii je dále zkoumáno v oblasti bezpečnostního inženýrství. Celkově tato práce zlepšuje naše chápání rozhodování o evakuaci a roli parametrů budovy a zároveň ukazuje účinnost virtuální reality pro studium evakuačního chování.
Autorka dochází k velmi kvalitním závěrům s vysokou přidanou hodnotou, které mají široké uplatnění v praxi. Disertační práce byla předložena jako soubor pěti článků, které byly publikovány v renomovaných světových časopisech (Spatial Cognition & Computation; Scientific Reports – Nature; International Journal of Cartography nebo Heliyon). Publikace autorky mají mimořádně velký citační ohlas (160 citací na WoS). 
Autorce Mgr. Dajaně Snopkové, Ph.D. gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů v geografii.