V nedávném newsletteru ČGS jsme informovali o blížící se konferenci, kterou bude v listopadu pořádat společnost EDUin, o. p. s. vztahující se ke školské politice a regionální organizaci školství.
Akce proběhla v Kongresovém centru Praha ve čtvrtek 10. listopadu 2022. Mezi zvanými řečníky vystoupili geografové z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – UJEP, Silvie R. Kučerová a Petr Meyer.
Videozáznam jejich prezentace s názvem Systém spádových obvodů jako Rubikova kostka je dostupný na webu akce ⤵️ https://lepsiskola.eduin.cz/rocnik-prehled/?id=1425.
Dalším pro geografy zajímavým příspěvkem může být např. prezentace M. Klimešové z Ministerstvo práce a sociálních věcí prezentující nejnovější a dosud nepublikovaná socio-demografická data o ukrajinských uprchlících v Česku.