V časopise Vesmír vyšel rozhovor s přední českou geografkou prof. RNDr. Dagmar Dzúrovou, CSc. Rozhovor naleznete v příloze.

 

Rozhovor_VESMIR