Na konci listopadu 2021 zemřel v úctyhodném věku 95 let doc. RNDr. Jan Charvát, CSc. (1926 – 2021), čestný člen České geografické společnosti.

Pan docent působil během svého profesního života v čele dvou geografických pracovišť na Pedagogickém institutu v Liberci, kde budoval katedru přírodních věd, a na katedře geografie Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně, kde pracoval většinu své kariéry. Jeho specializací byla didaktika geografie a regionální geografie světa.

Čest jeho památce!

Jan Charvát – parte