Hlavní výbor České geografické společnosti dnes přijal zprávu, že dne 10. května 2023 zemřel čestný člen společnosti pan Ing. Radan Květ, CSc. (1928-2023). Čest jeho památce!

Parte Radan_Kvet

V časopisu Informace ČGS byly dříve otištěny dva medailonky z pera doc. Karla Kirchnera, a to v roce 2013 (85 let) a podruhé v roce 2018 (90 let).