Dne 4. prosince 2018 zemřel jeden z významných slovenských geomorfologů, emeritní profesor Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košicích prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. Čest jeho památce.