Zemřel RNDr. Jiří Novotný

Zemřel RNDr. Jiří Novotný

Publikováno: 24.10.2022

Začátkem října zemřel ve věku 91 let geograf RNDr. Jiří Novotný, mezi jehož základní díla patří unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa.
RNDr. Jiří Novotný (1931–2022),
rodák z Klatov, absolvent oboru fyzické a regionální geografie Přírodovědecké fakulty University Karlovy. Po absolvování nastoupil do kartografického a reprodukčního ústavu, dnešní Kartografie Praha, a. s. Byl odpovědným redaktorem všeobecně zeměpisných map. K jeho základním dílům patřil unikátní soubor Poznáváme svět a kapesní atlasy světa v české i cizojazyčných mutacích.
Jako specialista se věnoval výchově mladých redaktorů. Od roku 1984 byl členem České geografické společnosti. Dlouhodobě podporoval dary Geografickou knihovnu PřF UK.