Dne 17. listopadu 2020 převzal z rukou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., MBA. cenu Arnošta z Pardubic v kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. Doc. Bičík je specialistou v oblasti socioekonomické a regionální geografie. Jeho vědecko-pedagogické aktivity se zaměřují na geografii zemědělství a výzkum krajinných změn a využití území (historický land use), geografii životního prostředí a aplikace socioekonomické geografie ve sféře projektování a řízení (zejména ve venkovských, periferních a příhraničních oblastech). Byl a je řešitelem a spoluřešitelem mnoha vědeckých projektů základního i aplikovaného výzkumu. Během svého vědeckopedagogického života vychoval několik generací nejen geografů a učitelů geografie, ale i odborníků v příbuzných disciplínách.

Vedle vědeckých výstupů doc. Bičík zanechává neopominutelnou stopu i jako autor a editor vysokoškolských a středoškolských učebnic a tematických atlasů. Je zakladatelem a více než čtvrt století působil v pozici šéfredaktora časopisu Geografické rozhledy, dále byl dlouholetým prezidentem České geografické společnosti nebo je považován za „duchovního otce“ tzv. Amerického semestru.

Celý záznam ceremoniálu je možné shlédnout zde (předání Ceny Arnošta z Pardubic začíná v čase 1:01:45).