Vážení členové Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS, 

tímto vás zvu na společné setkání, které se uskuteční hybridní formou dne 16. 6. 2022 od 15.45 v posluchárně Věž v hlavní budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (Albertov 6, 3. patro).

Pro ty z vás, kteří se budou chtít setkání zúčastnit distančně, bude připraveno připojení přes platformu Zoom pod následujícím odkazem:https://cuni-cz.zoom.us/j/98126643159?pwd=a2l5LzYrYzl3eWFNYVlrL2VtOFVEZz09Meeting ID: 981 2664 3159Passcode: 456501Program plenární schůze:1) shrnutí dosavadní činnosti sekce2) volby vedení sekce3) různéHlavním bodem plenární schůze členů sekce, jejíž konání vyplývá ze stanov České geografické společnosti, budou volby (staro)nového vedení sekce. Přestože nám to stanovy přímo neukládají, navrhuji abychom vedení volili minimálně ve stávajícím složení funkcí: vedoucí, zástupce vedoucího, tajemník.

V případě vlastního zájmu a souhlasu členů se kdokoli může zapojit do organizačních záležitostí sekce. Případná vyjádření zájmu o účast ve volbách, návrhy na doplnění či připomínky k programu setkání, mi prosím zasílejte ideálně s dostatečným předstihem na email: zdenek.kucera@natur.cuni.cz.Na společné setkání s vámi se těšíZdeněk Kučeravedoucí Sekce HGED ČGS