Oba časopisy vydávané Českou geografickou společností tedy Geografie – Sborník ČGS a Geografické rozhledy byly odborným kolegiem prezidenta AV České republiky prof. Pačesem vyhodnoceny jako velmi dobré. Časopis Geografie uspěl v kategorii vědecké časopisy publikované v českém jazyce s anglickým abstraktem a  časopis Geografické rozhledy byl hodnocen mezi nejúspěšnějšími v kategorii popularizační časopisy.

Dobrá zpráva pro českou geografii na konci roku.