Přelom července a srpna nám opět přinesl několik vystoupení geografů v médiích. Ve středu 23. července 2014 hovořil doc. Ivan Bičík (PřF UK v Praze) ve Studiu 6 na téma Život na vesniciodkaz na video.

V sobotu 2. srpna 2014 byl v Lidových novinách otištěn článek doc. Petra Rumpela (PřF OU v Ostravě) s názvem Když se (naše) město smršťujeodkaz na pdf.