Ceny hejtmana Ústeckého kraje se každoročně udělují v pěti oblastech, konkrétně v kategoriích regionální rozvoj, věda a výzkum, kultura, sport a sociální a zdravotní oblast, včetně záchrany lidského života. Jejich laureáti se (nejen) v uplynulém roce zasloužili o rozvoj tohoto kraje. Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. z ústecké katedry geografie získal ocenění za rok 2020 v kategorii věda a výzkum. Na jeho medailonek se můžete podívat v tomto videu. Panu docentovi gratulujeme a přejeme mu mnoho dalších tvůrčích úspěchů.