Téma energetického přechodu k nízkouhlíkové společnosti představuje RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D. z oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. Pořad je možné shlédnout zde.