Na návrh prezídia České geografické společnosti byli RNDr. Jiří Martínek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR) a Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (Geografický ústav PřF MU) jmenováni členy Názvoslovné komise ČÚZK. Názvoslovná komise ČÚZK má mimo jiné na starosti standardizaci geografického názvosloví. Gratulujume a přejeme oběma kolegům mnoho úspěchů v jejich práci.