Česká meteorologická společnost zásadně přepracovala Elektronický  meteorologický slovník výkladový a terminologický. Obsahuje téměř 4500  odborných termínů z meteorologie, klimatologie a příbuzných oborů,  cizojazyčné ekvivalenty a více než 300 odborných zkratek. To vše najdete na http://slovnik.cmes.cz/