V září 2023 proběhne v Barceloně 9. kongres EUGEO s poditulem Geography for our common future. Do 9. ledna je možné navrhovat tematické sekce kongresu. Bližší informace naleznete na stránkách kongresu.