Soubor mediálních představení geografie jako studijního oboru na PřF UK i jako vědeckého oboru studenty didaktiky geografie.
Jak propagovat v dnešním světě vědní obor geografii či výukový předmět zeměpis? To je otázka, kterou řešili studenti 3. ročníku geografie učitelského zaměření na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byl to jeden ze zápočtových úkolů předmětu Teorie a praxe geografického vzdělávání, jehož sylabus obsahuje mimo jiné základy mediální výchovy jako modelového příkladu zařazení tzv. průřezových  témat Rámcového vzdělávacího programu do osnov zeměpisu. Studenti dle stanovených kritérií vytvořili různá videa, PP prezentace, a dokonce jednu básničku. Myslíme si, že se úkolu zhostili “na jedničku” – posuďte sami.
další video zaměřené na propagaci geografie
nebo třeba toto video
co všechno veřejnost ví a neví o geografii se dozvíte na tomto videu
a zde je ke stažení jedna geografická báseň tgv_basnicka_stepan_hladik1
Všechna díly jsou z dílny studentů učitelské geografie na PřF UK pod vedením Dany Řezníčkové a Mirka Marady.