V přiloženém souboru je ve formátu PDF text Informací ČGS, které byly distribuovány všem řádným členům České geografické společnosti v červenci 2007.

velikost souiboru je 342 kB

Přílohy:
Informace 25 celkem.pdf